Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota

Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota

Ona: - Czy chodzenie tam to by? grzech? Jak one ju? by?y martwe a tu bida by?a, to nie jest grzech. Tak se my?l?. A pan my?li, ?e to by? grzech, r?ba? te cia?a, szuka? tam grosza jakiego?? Ja: - To ludzie byli. Ona: - Ale nie?ywe. To nie by?y incydenty, ale proceder, ktry - niemal na masow? skal? - trwa? przez lata. Na terenie by?ych obozw zag?ady w Sobiborze i Be??cu, w Ona: - Czy chodzenie tam to by? grzech? Jak one ju? by?y martwe a tu bida by?a, to nie ...

DownloadRead Online
Title:Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota
Author:Paweł Piotr Reszka
Rating:
Genres:Nonfiction
ISBN:8326829498
Edition Language:Polish
Format Type:Hardcover
Number of Pages:240 pages pages