Rez Life: An Indian's Journey Through Reservation Life

Rez Life: An Indian's Journey Through Reservation Life

Historia Indian pe?na jest dramatycznych wydarze? i bohaterów o poetyckich imionach. Jednak wielcy wodzowie pykaj?cy fajk? pokoju nale?? ju? do przesz?o?ci (a mo?e raczej do naszych fantazji o przesz?o?ci). ?ycie ich potomków we wspó?czesnych rezerwatach jest znacznie mniej romantyczne, cho? nadal budzi wiele emocji. David Treuer, cz?onek plemienia Od?ibuejów i ceniony pow Historia Indian pe?na jest dramatycznych wydarze? i bohaterów o poetyckich imionach. Jednak wielc...

DownloadRead Online
Title:Rez Life: An Indian's Journey Through Reservation Life
Author:David Treuer
Rating:
Genres:Nonfiction
ISBN:Rez Life: An Indian's Journey Through Reservation Life
ISBN
Edition Language:English
Format Type:Hardcover
Number of Pages:330 pages pages